Sản phẩm do Nội thất An An cung cấp có thời hạn bảo hành 13 tháng từ ngày mua sản phẩm (căn cứ theo thời gian trên hóa đơn mua hàng hợp lệ) và không vượt quá 20 tháng kể từ ngày xuất kho sản phẩm (căn cứ theo thời gian trên tem bảo hành hoặc tem mác, dập nổi trên linh kiện – áp dụng cho trường hợp không xuất trình được hóa đơn mua hàng hợp lệ).

Để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng thực hiện kiểm tra ngày tháng trên tem bảo hành dán ở sản phẩm khi mua hàng, giữ hóa đơn mua hàng để xuất trình sau này