giường tầng sắt xuất khẩu, Giường sắt An An dùng gia đình, trẻ em. kích thước 1m0/1m2;1m2/1m4; 1m2/1m6