Giường tầng sắt homestay đẹp, rẻ, bền tại Hà Nội

Giường tầng sắt homestay sinh viên giá rẻ, Kích thước 90cmx1m9 màu đen, màu ghi, màu trắng
giường 2 tầng bằng nhau rộng 90cmx1m9.
trụ đứng sắt hộp vuông, thang đỡ hộp 25×50, tấm phản dát gỗ dày 12ly

Danh mục: